Prezentácie

V Montessori škôlkach alebo školách sa dieťa pohybuje v pripravenom prostredí. V tomto prostredí by sa mali nachádzať pomôcky a materiály, ktoré sú vhodné pre jeho vekovú skupinu, ale ktoré zároveň vychádzajú z pozorovania dieťaťa, jeho aktuálnych potrieb a senzitívnych období.
V závislosti od pozorovania dieťaťa učiteľ alebo rodič dieťaťu materiál postupne prezentuje. Materiál/aktivitu pre prezentáciu vyberá podľa záujmu dieťaťa, ale zároveň dodržiava postupnosť od jednoduchšieho k zložitejšiemu. Pri niektorých pomôckach/aktivitách sú napísané prerekvizity – čiže, ktoré cvičenia/pomôcky by malo dieťa poznať, resp. zvládať skôr ako mu budete prezentovať danú pomôcku/aktivitu.
Ako prezentovať jednotlivé aktivity a materiál/pomôcky dieťaťu? Prinášame Vám pár tipov, ako spraviť prezentáciu tak, aby bola pre dieťa zaujímavá a zrozumiteľná.

 

Typy pre Montessori prezentácie

 1. Materiál, ktorý chcete prezentovať, by ste mali dobre poznať z osobnej skúsenosti práce s materiálom. Preto by sme Vám odporúčali si po pripravení materiálu prácu s ním vyskúšať.
 2. Premyslite si jednotlivé kroky prezentácie, prípadne si napíšte poznámky.
 3. Vyskúšajte si prezentáciu viackrát na nečisto (bez dieťaťa).
 4. Pred samotnou prezentáciou odstráňte rušivé elementy ako mobil, jedlo, hračky,….
 5. Umyte si ruky, v prípade potreby očistite a znovu uložte materiál.
 6. Na prezentáciu vyberte čas a deň keď je dieťa oddýchnuté a v dobrej nálade.
 7. Pozvite dieťa, aby k Vám prišlo, že mu chcete niečo ukázať.
 8. Spolu s dieťaťom pripravte stôl alebo podložku, na ktorej budete pracovať.
 9. Zaveďte dieťa k miestu, kde sa materiál nachádza. Materiál pomaly vyberte zo stojana/poličky a odneste na pripravenú podložku/stôl.
 10. Učiteľ si vždy posadí dieťa na stranu učiteľovej nedominantnej ruky. Ak je pravák, posadí si ho na ľavú stranu tak, aby pri prezentácii nezakrýval výhľad dieťaťu.
 11. Pri prezentácii postupujte od ľava do prava a od vrchu dole.
 12. Prezentujte pomaly, robte prestávky, sledujte záujem dieťaťa.
 13. Buďte konzistentný. Robte veci vždy rovnakým spôsobom, pri každej prezentácii.
 14. Počas prezentácie nerozprávajte (okrem trojstupňovej metódy).
 15. Po ukončení vašej prezentácie, ponúknite dieťa, aby si danú činnosť vyskúšalo.
 16. Neopravujte dieťa, keď niečo robí nesprávne. Väčšina pomôcok a cvičení je tzv. samo korekčná, čiže dieťa vidí, či danú činnosť robí správne alebo nie.
 17. Pozorujte dieťa. Ak je daná činnosť veľmi ťažká, možno treba nájsť ľahšiu alternatívu a túto činnosť odložiť na neskôr. Naopak ak je činnosť veľmi ľahká, je potrebné ju obmeniť, za náročnejšiu variantu – pri niektorých cvičeniach/pomôckach sú aj rozšírenia.