Matematika Počítanie do desať

Číslice so žetónmi

Číslice so žetónmi

Účel

Číslice so žetónmi slúžia na kontrolu pochopenia číselnej postupnosti, pochopenie konceptu množstva/počtu, prepojenie množstva a príslušného čísla, rozdelenie čísiel na párne a nepárne ale aj ako príprava na delenie.

Popis pomôcky

Pomôcka obsahuje karty s číslami od 1 do 10 alebo vyrezané čísla a 55 ks žetónov

Postup

Číslice so žetónmi predstavujeme po krabičke s vretienkami.

1. Krabičku s číslami a žetónmi prenesieme na koberček.
2. Z krabičky vyberieme čísla a požiadame dieťa, aby ich pomenovalo.
3. Vezmeme číslo jedna a požiadame dieťa, aby ho položilo vľavo na pracovnú plochu. Ďalej pokračujeme v umiestňovaní čísel do rady 1-10 s tým, že medzi nimi necháme primerané rozostupy.
4. Povieme dieťaťu, že budeme pod každé číslo dávať príslušný počet žetónov. Ukážeme na číslo 1 a opýtame sa dieťaťa, koľko pod neho umiestnime žetónov. Pokiaľ dieťa odpovie „jeden“, necháme ho z krabičky vybrať jeden žetón (môžeme ho vybrať sami) a umiestnime ho priamo pod číslo 1. (Dieťa žetóny po každom tomto kroku na skúšku správnosti spočíta.)
5. Pri čísle dva žetóny umiestnime vedľa seba. Pri čísle tri umiestnime dva žetóny vedľa seba a jeden do ďalšieho riadku do stredu.
6. Pokračujeme ďalej rovnakým spôsobom, až do „aha“ momentu, kedy dieťa pochopí princíp a môže žetóny týmto spôsobom ukladať samo.
7. Keď sú zoradené všetky žetóny, ukážeme dieťaťu ako pomocou pravého ukazováka prechádzame pomedzi žetóny pri danom čísle. Ukazovák dáme pod číslicu a snažíme sa prejsť pomedzi žetóny pri danom čísle. Keď to neide, povieme dieťaťu, že žetón nemôžeme rozdeliť a posunieme číslo o kúsok vyššie.
8. Opakujeme pri všetkých číslach. Keď dieťa pochopilo princíp môže úlohu dokončiť so zvyšnými číslami samo.
9. Keď sú všetky žetóny rozdelené ukážeme na čísla, ktoré sú trochu vyššie (1, 3, 5, 7, 9) a povieme, že sa nazývajú nepárne čísla. Ukážeme na číslice v nižšom riadku (2, 4, 6, 8, 10) a povieme, že to sú párne čísla.
10. Použijeme trojstupňovú metódu na ukotvenie pojmov párne/nepárne.
Zdroj: http://www.ruzovavez.cz/Cisla-a-zetony-d57.htm

Typy, náhrady, rozšírenia

Ako náhradu tejto pomôcky možno použiť šmirgľové číslice a nazbierané vrchnáčiky z PET fliaš. Vrchnáčiky je potrebné zbierať iba jedného typu (farby), aby to deti nemýlilo.

Prípadne na jeseň je možné namiesto žetónov použiť gaštany alebo fazuľky.

You have to be logged in to favorite, click tu to login
Zdieľajte
Ak zistíte, že informácie v zázamoch sú chýbajúce alebo nepresné, prosíme Vás, dajte nám vedieť
Also show
Aritmetické operácie
Batoľa 0 až 3
Botanika
Chuť
Čierno-biele obrázky
Čítanie
Čuch
Desiatková sústava
Dotykové mobily
Hmat
Hmotnosť
Jazyk
Kozmická výchova
Lineárne počítanie
Matematika
Meranie
Osobná starostlivosť
Peniaze
Písanie
Počítanie do desať
Pohybové cvičenia
Praktický život
Prechod k abstrakcii
Priestor
Príprava jedla
Prípravné cvičenia
Prírodné vedy
Šitie
Slušnosť a spôsoby
Starostlivosť o prostredie
Teplota
Tvorba jazyka
Umenie
Veľké príbehy
Vizuálne mobily
Vizuálne mobily, Dotykové mobily
Zlomky
Zmyslová výchova
Zrak
Zvuk
Zistite smer

Kontaktné údaje

Anglický názov: Cards and Counters Vek : od 4 Prerekvizita: Krabička s vretienkami Materiál: Číslice so žetónmi
Claim your business listing on MontessoriSprievodca.sk. Toto je môje zariadenie.