Jazyk Tvorba jazyka

Postupnosť príbehov

Postupnosť príbehov

Účel

Deti vytvárajú príbehy správnym zoradeným kariet podľa dejovej postupnosti.

Postup

Prineste si pomôcku na stôl alebo podložku.

Rovnako označené karty jednej postupnosti vyložíme na hornú časť podložky v náhodnom poradí.

Opýtajte sa dieťaťa: Čo si myslíš, ktorá karta má byť prvá?

Posuňte vybratú kartu nižšie.

Opýtajte sa dieťaťa: „Ktorá nasleduje teraz?“

Posuňte kartu vedľa prvej.

Pokračujte kým máte karty z tejto sekvencie (začína sa zvyčajne s príbehmi s tromi kartami, neskôr môžete použiť príbehy zo štyrmi kartami, …)

Skontrolujte poradie, či príbeh dáva zmysel.

Pred odložením karty premiešajte.

Zdroj: voľne preložené z www.montessorialbum.com

Typy, náhrady, rozšírenia

You have to be logged in to favorite, click tu to login
Zdieľajte
Ak zistíte, že informácie v zázamoch sú chýbajúce alebo nepresné, prosíme Vás, dajte nám vedieť
Also show
Aritmetické operácie
Batoľa 0 až 3
Botanika
Chuť
Čierno-biele obrázky
Čítanie
Čuch
Desiatková sústava
Dotykové mobily
Hmat
Hmotnosť
Jazyk
Kozmická výchova
Lineárne počítanie
Matematika
Meranie
Osobná starostlivosť
Peniaze
Písanie
Počítanie do desať
Pohybové cvičenia
Praktický život
Prechod k abstrakcii
Priestor
Príprava jedla
Prípravné cvičenia
Prírodné vedy
Šitie
Slušnosť a spôsoby
Starostlivosť o prostredie
Teplota
Tvorba jazyka
Umenie
Veľké príbehy
Vizuálne mobily
Vizuálne mobily, Dotykové mobily
Zlomky
Zmyslová výchova
Zrak
Zvuk
Zistite smer

Kontaktné údaje

Anglický názov: Story Sequencing Vek : od 3 Prerekvizita: žiadny Materiál: obrázkové kartičky s dejovou postupnosťou (s príbehmi), malý košík
Claim your business listing on MontessoriSprievodca.sk. Toto je môje zariadenie.