Kozmická výchova Veľké príbehy

Príbeh o číslach

Príbeh čísel

Tento príbeh je posledný zo série piatich veľkých príbehov. Viac o ostatných veľkých príbehoch si môžete prečítať v našom článku. Tento príbeh prezentujeme teda až nakoniec, po prezentácii príbehu o Vzniku vesmíru a Zeme, príbehu o Vzniku života, príbehu o Príchode človeka a po Príbehu písma.

Nech sa páči, toto je príbeh čísel:

Pamätáte si ako sme sa rozprávali o príchode človeka na svet? Najprv vznikol vesmír, potom sa sformovala Zem. Neskôr sa objavil život a keď bolo všetko pripravené, prišiel na Zem človek.

Tiež sme sa rozprávali o človeku a písme. Ako nám Féničania dali dar abecedy!

Dnes sa budeme rozprávať o tom, ako k nám prišli čísla. Tak ako v príbehu o písme, aj v tomto príbehu, bude veľa ľudí, miest, rôznych časových období, dlhého a dlhého času. Tu je príbeh čísel.
Je jednoduché si predstaviť, že ľudia najskôr potrebovali o „číslach“, množstve hovoriť. Muži aj ženy používali slová, aby si povedali, počet predmetov, ktoré potrebovali alebo používali. Z tohto dôvodu ľudia mali potrebu rozprávať o číslach tak ako my 🙂

Potrebovali vedieť, koľko zvierat treba uloviť. Potrebovali vedieť, aké veľké je zviera: väčšie zviera znamenalo viac jedla, ale aj ťažší lov! Potrebovali vedieť koľko jedla treba zabaliť na cestovanie, alebo aká ďaleká bude cesta.
V skutočnosti, tí, čo sa zaoberali jazykmi rôznych skupín ľudí zistili, že v každom jazyku sú slová, ktoré označujú čísla. Ja zaujímavé, že v niektorých jazykoch sa používa „jeden, dva, tri“ a iné používajú iba“ len, nejakí, veľa“. Veľa jazykov má mnoho spôsobov ako hovoriť o číslach. Je pravda, že všetci ľudia, kdekoľvek a kedykoľvek žili mali nejaký koncept „čísel“.
Tak ako sme hovorili nie je tu jasná cesta, ako sa čísla objavili, ale vieme si to predstaviť. Na základe otázky: „ Koľko jeleňov vidíš?“ Človek mohol odpovedať tým, že to ukázal na kameňoch, paličkách, alebo prstoch. Ľudia používali veci bežnej potreby. Môžeme si byť istí, že ľudia, ktorí žili dávnejšie počítali a používali rôzne spôsoby na ukázanie a zapamätanie množstva vecí.

Vyzerá to tak, že ľudia rozprávali veľa rokov predtým ako potrebovali veci písať. Tiež sme hovorili o Fenických obchodníkoch okolo 3000 p.n.l., ktorí objavili a zjednodušili spôsob používania slov. Je to tak ako keď ľudia používajú slová na označenie čísla, množstva v reči, a počítajú kamene, police, prsty predtým ako mali objavený znak na číslo. Kedy a kde ľudia používali písané znaky, ktoré používame dodnes?
Pred 5000 rokmi žili medzi dvoma riekami Sumeri. Ich krajina sa volala Mezopotámia. Máme informácie, že v roku 3000 p.n.l. Sumeri vedeli čítať a písať a mali spôsob ako písať čísla. Ich písmo sa volalo klinové, pretože používali paličky, ktorými, keď zatlačili do hliny, urobili klinový znak.

Bola ale aj iná skupina ľudí, Babylončania, ktorí žili o niečo neskôr ako Sumeri, ale ktorí tiež používali klinové písmo. Babylončania tiež žili pri tej istej rieke v tom istom údolí. Používali písanie do hliny, pretože robenie hlinených doštičiek na písanie bolo jednoduché. Sú dva dôvody, prečo máme záznamy písaných čísel od Babylončanov. Prvý, že obchodníci, ktorí zachovali veľa, veľa záznamov. Druhá je, že žili v suchej časti sveta. Ich hlinené dosky sa veľmi vysušili na slnku a ostali zachované storočia.

Tiež máme záznamy písania čísel Egypťanov, ľudí, ktorí žili asi v tom čase ako Babylončania a ktorí boli obchodníci. Pamätáš si ich obrázkové písmo? Volalo sa hieroglyfy. Zaujímavé je, že mali špecifické znaky na veľmi veľké čísla. Mali znak aj pre číslo „milión“! Bolo to ako keď otvoríš ruky nahor. Toto reprezentovalo človeka, ktorý bol užasnutý, alebo spôsob povedať „waw“. Pravdepodobne boli dobrí v obchodovaní.

Gréci, ktorí žili o niečo neskôr, mali niečo iné. Používali prvé písmená čísel a tak pomenovali číslo. Napríklad grécke slovo pre päť je „penta“ a päť označuje hláska pí.

Rimania tiež používali niektoré začiatočné písmená, ale objavili aj iné znaky. Napríklad, písali „X“ pre číslo 10. Asi tento znak prišiel z prekrižovania palcov na oboch rukách vyzeral ako „X“. Rímsky spôsob písania čísel je spôsob, ktorý používali obchodníci v Európe až do 18 storočia! Asi preto, že sa s týmito znakmi veľmi ľahko sčítalo a odčítalo a obchodníci to nechceli komplikovať.

Je zaujímavé, že aj keď Babylončania, Egypťania, Gréci aj Rimania používali ten istý symbol na číslo „1”, tiež ako označujeme aj my:

Pamätáš si príbeh o tom kedy a kde prišli čísla? A čo zvyšok symbolov a znakov, ktoré používame na šmirgľových hláskach?
Prvé zmienky o písaní čísel boli nájdené v Indii, ktoré používali hinduisti. Znaky boli objavené na stene v jaskyni 2000 rokov p.n.l.! „Nula“ nebola medzi týmito znakmi. Záznamy ukazujú, že nula bola objavená o 1000 rokov neskôr.
Otázka znie: Ako sa k nám tieto symboly dostali z Indie? Vieme, že India obchodovala zs krajinou nazvanou Arábia. Obchodníci, ktorí cestovali z Indie priniesli záznamy čísel k nim. Ale ľudia žijúci v Arábii nepotrebovali tento spôsob zapisovania čísel. Mali svoj vlastný, ktorý obsahoval už aj nulu. Prečo by mali meniť niečo, čo im fungovalo?
Akokoľvek to bola Arabská škola, ktorá poukázala na to, že indický spôsob zaznamenávania čísel bol jasnejší a použiteľnejší. Napísali malú knihu o tom, že bol objavený tento spôsob v Európe pred 1000 rokmi. Vieme, to pretože Európske písmo bolo nájdené, že používa tie isté znaky v písanej podobe od 976 pred n. l. Podľa knihy z Arábie, symboly dostali názov Arabské čísla.

Máme záznamy, že Arabské čísla boli veľa rokov kopírované ručne. Obchodníci začali používať Rímske číslice, tak si myslíme, že začali vyrovnávať točité čiary, aby nebolo toľko chýb.
Bol tu aj iný dôvod používať Rímske číslice, ktoré ešte stále nemali znak pre „nula“. Obchodníci používali počítacie tabuľky na sčítanie a odčítanie a preto nepotrebovali „nulu“. „Nula“ znamenala že sa gulička nepohne na ráme. Ako išiel čas, písalo sa viac a viac záznamov a „nula“ sa stala potrebnou. Ako obchodníci hovorili že „1“ znamená jeden, alebo jeden sto, alebo jeden tisíc, alebo viac?
S príchodom tlače v Európe okolo 1450, bola malá šanca chybovosti v tlačenej forme. „Nula“ vytvorila možnosť napísania žiadneho čísla, a s istotou, čo daný symbol znamená. Potom ľudia v Európe začali používať Arabské číslice. V dokumentoch boli ručne písané od 1442, kde sú písané rovnako ako ich píšeme dnes. Odvtedy sa symboly nezmenili.

Vývoj čísiel, Zdroj: montessorinuggets.blogspot.sk/2013/08/great-lessons-materials.html

Toto je príbeh ako k nám prišli čísla.

 

Zdroj: http://www.montessoriteacherscollective.com/albums/greatlessons/story5.html

Preklad: Marcela Jaňáková Pospíchalová, upravené

You have to be logged in to favorite, click tu to login
Zdieľajte
Ak zistíte, že informácie v zázamoch sú chýbajúce alebo nepresné, prosíme Vás, dajte nám vedieť
Also show
Aritmetické operácie
Batoľa 0 až 3
Botanika
Chuť
Čierno-biele obrázky
Čítanie
Čuch
Desiatková sústava
Dotykové mobily
Hmat
Hmotnosť
Jazyk
Kozmická výchova
Lineárne počítanie
Matematika
Meranie
Osobná starostlivosť
Peniaze
Písanie
Počítanie do desať
Pohybové cvičenia
Praktický život
Prechod k abstrakcii
Priestor
Príprava jedla
Prípravné cvičenia
Prírodné vedy
Šitie
Slušnosť a spôsoby
Starostlivosť o prostredie
Teplota
Tvorba jazyka
Umenie
Veľké príbehy
Vizuálne mobily
Vizuálne mobily, Dotykové mobily
Zlomky
Zmyslová výchova
Zrak
Zvuk
Zistite smer

Kontaktné údaje

Veková skupina: Základná škola I Vek : 6 až 8 rokov Prerekvizita: Príbeh písma
Claim your business listing on MontessoriSprievodca.sk. Toto je môje zariadenie.