Zmyslová výchova Zrak

Valčeky s úchytmi

Valčeky s úchytmi

Účel:


Používanie valčekov s úchytmi učí dieťa rozlišovaniu a uvedomeniu si troch rozmerov. Valčeky sú užitečnou pomôckou aj na vnímannie postupnosti, resp. vzrastajúcej/klesajúcej výšky/šírky valčekov. Aktivita taktiež pomáha rozvíjať pinzetový úchop, ktorý je nevyhnutný na písanie.

Popis pomôcky


Štyri sady valčekov s úchytmi, každá obsahuje desať valčekov, každý valček pasuje do práve jedného otvoru v stojane:
Sada 1: valčeky sa menia v dvoch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška zostáva 5,5 cm
Sada 2: valčeky sa menia v troch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška sa zväčšuje od 1 cm po 5,5 cm,
Sada 3: valčeky sa menia v troch rozmeroch, polomer sa zväčšuje z 1 cm do 5,5 cm, výška sa zmenšuje od 5,5 cm po 1 cm,
Sada 4: valčeky sa menia v jednom rozmere, polomer zostáva rovnaký, výška sa zväčšuje od 1 cm po 5,5 cm,

Postup


1. Vybereme jeden blok a položíme ho na stôl/kobereček.
2. Postupne jeden po druhom povyberáme všetky valčeky pričom ich chytáme za úchyt trojprstovým úchopom. Valčeky ukladáme na podložku v poprehadzovanom poradí.
3. Starostlivo si poprezeráme valčeky a snažíme sa ich vkladať nazad do ich otvorov podľa veľkosti.
4. Ukážku môžeme spraviť celú sami, alebo ju môže dokončiť dieťa.
5. Pokiaľ záujem dieťaťa trvá, môžete vybrať ďlaší blok valčekov a pokračovať v ich skúmaní.
Zdroj: http://www.ruzovavez.cz/Montessori-valecky-4-sady-d29.htm

Video návod pre sadu 1:

Typy, náhrady, rozšírenia:

Spravidla necháme dieťa zoznámiť sa s jednotlivými blokmi postupne. Neskôr môže dieťa pracovať naraz s dvomi blokmi, potom s tromi (postavíme ich do trojuholníka) a nakoniec so štyrmi (tvoria štvorec).
Túto pomôcku možno kombinovať s farebnými valčekmi bez úchytov – princíp v odlišnosti dimenzií je rovnaký ako pri valčekoch s úchytmi. Dieťa môže hľadať páry – na farebný valček postaviť príslušný valček s úchytom.
Farebné valčeky samozrejme pasujú do otvorov v blokoch pre valčeky s úchytmi (určite každé dieťa napadne aspoň raz to vyskúšať 🙂 ale treba počítať s tým, že je trochu ťažšie ich potom vybrať.
Taktiež je možné ukázať paralelu (nárast a klesanie v rôznych dimenziách) medzi valčekmi z bloku 1 a ružovou vežou, mezi valčeky z bloku 3 a hnedými schodmi a medzi valčekmi z bloku 4 a červenými tyčami.
Zdroj: http://www.ruzovavez.cz/Montessori-valecky-4-sady-d29.htm

You have to be logged in to favorite, click tu to login
Zdieľajte
Ak zistíte, že informácie v zázamoch sú chýbajúce alebo nepresné, prosíme Vás, dajte nám vedieť
Also show
Aritmetické operácie
Batoľa 0 až 3
Botanika
Chuť
Čierno-biele obrázky
Čítanie
Čuch
Desiatková sústava
Dotykové mobily
Hmat
Hmotnosť
Jazyk
Kozmická výchova
Lineárne počítanie
Matematika
Meranie
Osobná starostlivosť
Peniaze
Písanie
Počítanie do desať
Pohybové cvičenia
Praktický život
Prechod k abstrakcii
Priestor
Príprava jedla
Prípravné cvičenia
Prírodné vedy
Šitie
Slušnosť a spôsoby
Starostlivosť o prostredie
Teplota
Tvorba jazyka
Umenie
Veľké príbehy
Vizuálne mobily
Vizuálne mobily, Dotykové mobily
Zlomky
Zmyslová výchova
Zrak
Zvuk
Zistite smer

Kontaktné údaje

Anglický názov: Knobbed Cylinders Vek : 2,5 až 3,5 Prerekvizita: puzzle s úchytmi, aktivity praktického života Materiál: Valčeky s úchytmi
Claim your business listing on MontessoriSprievodca.sk. Toto je môje zariadenie.