Písanie veľkého začiatočného písmena

Tvorivé písanie

Tvorivé písanie Účel: Tvorivé písanie je cesta k sebavyjadreniu, ale taktiež napomáha komunikácii. Dieťa sa učí zdieľať svoje skúsenosti s ostatnými. Postup Typy, náhrady, rozšírenia:
Písanie veľkého začiatočného písmena

Šmirgľová abeceda I

Šmirgľová abeceda I Účel: Popis pomôcky Šmirgľová abeceda je súbor doštičiek, na ktorých sú nalepené písmená zo šmirgľového papiera. Súbor obsahuje celú abecedu. Veľkosť jednej doštičky by mala byť cca. 16 x 12 cm. Postup Typy, náhrady,...
Písanie veľkého začiatočného písmena

Šmirgľová abeceda II

Šmirgľová abeceda II Účel: Popis pomôcky Šmirgľová abeceda je súbor doštičiek, na ktorých sú nalepené písmená zo šmirgľového papiera. Súbor obsahuje celú abecedu. Veľkosť jednej doštičky by mala byť cca. 16 x 12 cm. Postup Typy, náhrady,...