Poďakovanie

Poďakovanie

Poďakovanie Účel Naučiť deti slušnosti v triede aj v bežnom živote. Naučiť sa kedy a ako poďakovať ostatným. Postup Požiadajte staršie dieťa, aby vám pomohlo ukázať mladším deťom, ako sa používa slovo „ďakujem“.  Zbežne oboznámte dieťa s tým, ako plánujete viesť...
Ospravedlnenie

Ospravedlnenie

Ospravedlnenie Účel Cvičenie ospravedlnenia má za cieľ naučiť deti slušnosti v triede aj v bežnom živote. Dieťa si môže precvičiť ospravedlnenie v pokojnej atmosfére bez emócií a stresu. Postup Pozvite 3-4 deti aby sa zúčastnili na Vašej hodine. Každému dieťaťu...
Predstavenie sa

Predstavenie sa

Predstavenie sa Účel Predstavenie sa má za cieľ naučiť deti slušnosti v triede aj v bežnom živote. Dieťa si môže precvičiť predstavovanie v pokojnej atmosfére bez emócií alebo stresu. Postup Pozvite si 3-4 deti, ktoré sa zúčastnia na vašej hodine a povedzte im, že im...
Zívanie

Zívanie

Zívanie Účel Cvičenie má za cieľ naučiť deti slušnosti v triede aj v bežnom živote. Deti sa učia zakryť si ústa keď potrebujú zívať, sprostredkovane sa učia kontrolovať svoje telo a svoje prejavy. Postup Pozvite 3-4 deti aby sa zúčastnili na vašej hodine. Každému...
Utieranie nosa

Utieranie nosa

Utieranie nosa Účel Naučiť deti slušnosti v triede aj v bežnom živote. Ukázať im ako si nenápadne utrieť nos. Postup Namiesto postupu si na tomto mieste dovolím prenechať slovo priamo Márii Montessori, tak ako ona opisuje túto lekciu v knihe Tajuplné detstvo: Jedného...