Binomická kocka

Binomická kocka

Binomická kocka Účel Príprava na matematiku a odmocniny. Úvod do algebry a príprava na dôkaz vzorca (a + b)3 na základnej úrovni. Aktivita pripravuje dieťa na trinomickú kocku. Popis pomôcky Binomická kocka sa skladá z dvoch kociek – menšej modrej a väčšej...
Valčeky s úchytmi

Valčeky s úchytmi

Valčeky s úchytmi Účel: Používanie valčekov s úchytmi učí dieťa rozlišovaniu a uvedomeniu si troch rozmerov. Valčeky sú užitečnou pomôckou aj na vnímannie postupnosti, resp. vzrastajúcej/klesajúcej výšky/šírky valčekov. Aktivita taktiež pomáha rozvíjať pinzetový...