Zvukové valčeky

Zvukové valčeky

Zvukové valčeky Účel: Zlepšovanie schopnosti rozoznávať zvuky. Popis pomôcky Zvukové valčeky sú dva sety šiestych valčekov v krabičkách. Jeden set valčekov má červený vrch, druhý set má modrý vrch. Každý zvuk valčeku z červeného setu existuje aj v modrom sete. Každý...
Zvukové valčeky

Sada zvončekov

Sada zvončekov Účel: Zlepšovanie schopnosti rozoznávať tóny. Príprava na hudobnú výchovu. Popis pomôcky dva sety trinástych zvončekov od stredného po vysoké C Postup Typy, náhrady, rozšírenia: