Pomôcky a aktivity

Pomôcky a aktivity v Montessori pedagogike sú väčšinou vytvorené Mariou Montessori alebo jej synom Máriom Montessori. Niektoré pomôcky prebrala napríklad ako Seguin board.

Pomôcky sú založené na viacerých princípoch ako sú samokorekcia, zmysluplné používanie farieb, zapojenie zmyslov, či používanie prírodných materiálov.

Kontrola chyby – samokorekcia

Väčšina pomôcok umožňuje dieťaťu vlastnú sebakontrolu, či už vizuálne, alebo jednoducho vzhľadom na fyzikálne vlastnosti nie je možné poskladať, uložiť pomôcku nesprávne. Prípadne ku pomôcke môže byť kontrolný list, na ktorom si dieťa overí, či postupovalo správne.

Samokontrola z pohľadu Marie Montessori dáva dieťaťu možnosť pracovať samostatne a bez posudzovania dospelými. Pri práci dieťaťa s pomôckami by sme ho preto mali nechať voľne pracovať a nekontrolovať ho, či pracuje „správne“. Dieťa samo vidí, ak pracuje nesprávne a postupne začne s pomôckou pracovať správne. Samozrejme ak dieťa pri práci pomôcku ničí, toto mu nedovolíme.

„Kontrola chyby pomocou pomôcky núti dieťa k premýšľaniu. Dieťa tak rozvíja svoje kritické schopnosti aj schopnosť určiť rozdielnosť vnímaných javov a zvyká si opravovať svoje chyby. “ M. Montessori Objevování dítěte

Kontrolu chyby dobre vidno na Valčekoch s úchytmi – valčeky sa vkladajú do stojanu, kde každý valček má miesto presnej veľkosti – túto pomôcku nie je možné poskladať nesprávnym spôsobom.

Estetickosť

Ďalšou významnou vlastnosťou používaných pomôcok a predmetov by mala byť ich estetickosť. Pomôcky, ale aj priestory sú upravené tak, aby dieťa maximálne priťahovali. Táto vlastnosť úzko súvisí s poriadkom v miestnostiach, dôsledným ukladaním pomôcok na poličky. Celý priestor kde sa dieťa pohybuje musí pôsobiť upratane, čisto, pekne.

S estetickosťou súvisí zmysluplné používanie farieb. Montessori pomôcky – hlavne pomôcky na zmyslovú výchovu sú farebne veľmi striedme. Farba na pomôcke má vždy jasný zmysel a cieľ. Striedme používanie farieb neodpútava pozornosť dieťaťa od sledovaného javu, ale ho naň upozorňuje. Psychologické štúdie dokázali, že keď chceme zdôrazniť určitú vlastnosť, jeden rys, je potrebné od seba zmysli čo najviac izolovať. Napríklad, ak chceme docieliť, aby dieťa vnímalo hmatom, musí byť použitý materiál nevodivý – inak by dieťa prednostne cítilo teplo alebo chlad, zároveň použijeme materiál jednotnej neutrálnej farby – napríklad hnedej alebo sivej. Pokiaľ to nie je možné – materiály rôznych štruktúr majú výrazne rozdielnu farbu a viditeľne rozlíšiteľnú štruktúru – môžeme dieťaťu zaviazať oči.

Zapojenie všetkých zmyslov

Pomôcky a aktivity sú navrhnuté tak, aby bolo zapojených čo najviac zmyslov, to znamená, aby si dieťa danú vec mohlo ohmatať, ako aj vnímať vizuálne. Existujú pomôcky na rozvoj všetkých zmyslov, či už čuchu, zraku, sluchu, hmatu či chute.

Prírodné materiály

Montessori pomôcky v maximálnej miere využívajú prírodné materiály.

Kategórie pomôcok a aktivít

Vyberte si kategóriu –  aktivity a pomôcky pre deti od 0 do 3 rokov sú v prvej kategórii. Kategórie od Zmyslovej výchovy až po jazyk sú určené približne pre vek 3 až 6 rokov a posledná kategória Päť veľkých príbehov slúži pre deti staršie ako 6 rokov. Uvedené vekové obdobia sú iba orientačné.