Praktický život

Cvičenia praktického života sú v podstate činnosti, ktoré vykonávame každý deň: príprava jedla, upratovanie, obliekanie sa alebo cvičenia, ktoré dieťa na tieto činnosti pripravujú (prelievanie vody, aby sa dieťa naučilo samo si naliať vodu do pohára alebo rámiky s rôznymi druhmi zapínaní, aby sa dieťa naučilo samo sa obliekať).

Tieto cvičenia sa dajú podeliť na niekoľko kategórií:

  • starostlivosť o seba (obliekanie, umývanie rúk, príprava jedla atď.)
  • starostlivosť o prostredie okolo seba (zametanie, polievanie kvetov, umývanie riadu atď.)
  • dobré spôsoby (ako sa správať pri stole, ako sa zdraviť atď.)
  • pohybové cvičenia (jemná alebo hrubá motorika)

Čo dieťa získava pri takomto type činností?

  • pomáhajú mu pri jeho ceste k samostatnosti
  • cvičí jemnú aj hrubú motoriku a koordináciu pohybov
  • je sebavedomejšie a má pocit, že je cenným členom rodiny alebo kolektívu, pretože môže pomôcť pri jeho fungovaní
  • napĺňa svoju potrebu byť aktívne
  • precvičuje koncentráciu a trpezlivosť

Každé dieťa je iné, treba pozorovať o čo sa zaujíma a pri čom sa dokáže koncentrovať, nedá sa napísať presný plán činností podľa veku. Ale činnosťami praktického života sú napr.: zametanie, polievanie kvetov, umývanie riadu, otváranie a zatváranie rôznych druhov zámkov a nádob, krájanie, prelievanie, presypávanie, aranžovanie kvetov, utieranie prachu, samostané obliekanie sa, jedenie, umývanie rúk, práca s pipetou, navliekanie, umývanie a šúpanie ovocia, prestieranie stolu atď.

Aktivity praktického života sú veľmi dôležité hlavne (ale nie iba) vo vekovej skupine 1-3 roky. Sú to vždy reálne činnosti, nie „akože“, čiže napr. krájanie naozajstnej zeleniny, nie drevenej. Pomôcky, ktoré dieťa použiva (džbániky, poháriky, nožík atď.) by mali byť reálne, ale veľkosťou prispôsobené dieťaťu. Každú novú činnosť by mal učiteľ/rodič najprv predviesť a ukázať, ako by sa mala vykonávať: ako držať pomôcky atď. Bližšie o prezentáciach si môžete prečítať tu.

Je veľmi dôležité, aby sa všetky pomôcky nachádzali v dosahu dieťaťa. Každá činnosť by mala mať svoj začiatok aj koniec, cieľ, ktorý má byť dosiahnutý. Keď je nejaká činnosť už príliš ľahká, mala by sa zdvihnúť latka 😉 teda prelievať do menších otvorov, navliekať menšie korálky atď.

Pozrite si video o cvičeniach praktického života podľa Montessori rozpracované krok za krokom. Video je natočené Le Port Schools (www.leportschools.com) s titulkami spracovanými pani Katarínou Sikorski (https://montechild.com/).

Montessori MINI-KURZčasť Praktický život (aktivity každodenného života)Titulky v AJ aj SK :)príjemné sledovanie

Uverejnil používateľ Monte Child Nedeľa 19. marca 2017


Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /nfsmnt/hosting2_2/1/3/13cb0557-3981-4614-b7d9-e7f0a00c8af3/montessorisprievodca.sk/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting2_2/1/3/13cb0557-3981-4614-b7d9-e7f0a00c8af3/montessorisprievodca.sk/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128

Warning: Illegal string offset 'data-column-id' in /nfsmnt/hosting2_2/1/3/13cb0557-3981-4614-b7d9-e7f0a00c8af3/montessorisprievodca.sk/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 101

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /nfsmnt/hosting2_2/1/3/13cb0557-3981-4614-b7d9-e7f0a00c8af3/montessorisprievodca.sk/web/wp-content/plugins/mpc-massive/shortcodes/mpc_column/mpc_column.php on line 128
Všetky pomôcky v kategórii